Çocuklar İÇİN felsefe

Çocuklar için felsefe çalışmalarının çocuklarımızın zeka, kişilik ve entelektüel gelişimine olumlu katkıları vardır. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, felsefeci ve aile danışmanı Dr. Uğur Selçuk Güneşli’nin yürüteceği çalışmalarda 4-6 yaştan başlanarak 18 yaşa kadar, özellikle ergenlik döneminde yaşanan sorunlar felsefe penceresinden ele alınacaktır. Atölyeler haftada bir gün bir saat uygulama, bir saat değerlendirme şeklinde olacaktır.

Bu amaçla Çocuk Oyuncağı Felsefe adını verdiğimiz program çerçevesinde:

1. 4-6 yaş grubundan 18 yaşa kadar katılımcılarımızın öğrenme ve gelişimlerine engel olabilecek tıbbi sorunlar (kansızlık, demir ve iyot eksikliği, hormonal anormallikler gibi) çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız tarafından değerlendirilerek koruyucu tıp çerçevesinde gerekli önlemler alınacaktır. Ailelere gerektiğinde uzman Çocuk Hekimi desteği (telefonla danışma ve muayene desteği) sağlanacaktır.

2. Ayda bir kez ailelerle katılımcı çocuk ve gençlerdeki gelişmeler değerlendirilecek, yapılması gerekenler aile danışmanlığı penceresinden ele alınacaktır.

3. 3 ayda bir katılımcı çocukların kişilik, zeka ve gelişimlerine dair değişikliklerin -olanaklar ölçüsünde- testlerle değerlendirilmesi için aileler yönlendirilecektir.

4. Yukarıdaki veriler akademik ortamlarda ilgili üniversitelerle işbirliği içinde tartışılarak somut önerilerden aile ve katılımcıların faydalanması sağlanacaktır.

5. Anılan hizmetler pilot uygulama kabul edilerek çocuklar için felsefe atölyelerinin okul öncesi dönemden üniversiteye kadar eğitim içeriğine yurt çapında eklenmesi için girişimler yapılmaktadır. Çocuklarımız bu altın zincirin ilk halkaları olacaklarıdır.