AİLE Danışmanlığı

Aile danışmanlığı çocuktan büyükanne/büyükbabaya kadar aile içindeki bireylerin sorunlarına çözüm üreten bir uzmanlık alanıdır. Tek ebeveynli aileler ve evlilik öncesi aile danışmanlığı çalışma alanına dahildir. Çocuğun okul başarısızlığının ev ortamından kaynaklanan nedenleri bu branşın ilgi alanları arasındadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Felsefeci ve Aile Danışmanı Dr. Uğur Selçuk Güneşli 28 yıllık üniversite eğitiminin çıktılarını çeşitli platformlarda bireysel ve kurumsal danışmanlık yaparak kişi ve kurumlarla paylaşmaktadır. Halkla ilişkiler, iktisat, tıp, sosyoloji, felsefe, eğitici eğitimi ve aile danışmanlığı gibi alanlarda toplam altı üniversite diploması bulunan hekimimizin önümüzdeki yıl diploma sayısının sekiz olacağı öngörülmektedir. (2 doktora, 2 yüksek lisans, 3 lisans, 1 ön lisans) Bu sayı, içerikleri dikkate alındığında bilindiği kadarıyla ülkemizdeki en yüksek diploma sayısıdır. Kendisi Yeditepe Üniversitesi’nde felsefe doktora yeterlilik sınavını geçmiş olup zihin felsefesi ile ilgili doktora tezi yazmaktadır.

Uzmanımızın aile danışmanlığı hizmetleri hakkında bilgi ve randevu almak için iletişime geçiniz.