PERSONEL YETERLİLİK PROGRAMI

İş yaşamında ve kişisel merak alanında gereksinim duyulan bilgi, yeterlilik, merak ve hobilerin değerlendirilerek iş ve özel yaşamda işlevsel hale getirilmesidir.
NEDİR?
·         İş yaşamında ve kişisel merak alanında gereksinim duyulan bilgi, yeterlilik, merak
ve hobilerin değerlendirilerek iş ve özel yaşamda işlevsel hale getirilmesidir.
·         Kişilerden, konumlarının ya da statülerinin gereği olarak bilmesi beklenen temel
bilgi ve becerileri saptar ve asgari anlamda söz konusu bilgi ve becerileri kazandırma
sürecidir.  
·         Hayatın olağan akışı içinde sıklıkla fark etmeden, bir tür sosyal öğrenme olarak
edinilen ve kişiye küresel bir özne, beynelmilel bir portre çizme imkânı veren donanımlar
kümesi ve söz konusu donanımların programa dökülmüş halidir.  
 
AMAÇ
·         Sertifikasyon sürecinin neticesinde cv’ye yazışabilecek belge, genel bilgi
donanımına gereksinim duyanlara eğitimler vermek
·         Genel kültür kategorisinde değerlendirilen bu temel bilgilerin iş ve özel yaşama
nasıl aktarılabileceğine dair perspektifler, çeşitli araçlar sunmak
·         Kişilerin, profesyonel ve özel yaşam dışında üçüncü bir referans noktası olarak
merak, hobi gruplarıyla kendileriyle benzer kategoride ilgileri olanlarla karşılaşma, gerçek
kişilerle sosyalleşme imkânı kazandırmak 
·         Genel kültür ve kültüre dair kuramsal, tarihsel bir arkaplan perspektifi vermek  
 
UYGULAMA
·         Program, doğası gereği oldukça esnek ve dinamik bir yapıya sahiptir. 
·         Yerel ve küresel gelişmelere göre güncellenir. 
·         Program, talep eden kişi, kurum, kuruluş, grup ve özellikleri baz alınarak hedef
kitle analizi yapılarak uygulanır.  
 
HEDEF KİTLE
Kişiler

·         CV’lerini iyileştirmek isteyenler
·         Statülerinin gereklerini yerine getirmek isteyenler
·         Konuya dair meraklı olanlar

 
Kurumlar

·         Firma çalışanları
·         Firmaların sosyal sorumluluk ya da PR anlamında müşterileri
·         İnsan Kaynakları firmaları
·         Yabancı ülkelerden müşterileri olan firmalar

 
Gruplar

·         Emekliler
·         Hobi Grupları
·         Emekliler
·         Öğrenciler ve çocuklar için yaz kampı vb.

 
PROGRAM İÇERİĞİ
·         Kısaca program içeriği hakkında en azından konu başlıkları anlamında spot
bilgilere yer verilir. 
 
PROGRAM
·         Programla ilgili açıklayıcı bilgi, süresi, hafta hafta, ay ay ve içerikleri
 
SÜREÇ
·         Eğitimle ya da sertifika programıyla ilgili sürecin nasıl işleyeceği kısaca açıklanır. 
 
AYRINTILAR
·         Eğitimle ilgili ana şablonda değinilmeyen, varsai kimi ayrıntılar. Catering, sertifika,
ön hazırlık vb. 
 
ÜCRET
·         Katılımcıların ödemekle yükümlü olduğu ücret bilgisi, varsa, indirimler ve ödeme
seçeneklerine yer verilir.

BİLGİ & KAYIT
·         Formda yer almayan ama katılımcının aklına takılan sorular için erişim
sağlayabileceği bir bağlantı adresi, yazabileceği bir eposta ve varsa ulaşabileceği bir
sabit ve/veya mobil telefon belirtilir.