ÇOCUK OYUNCAĞI FELSEFE

Günümüzde giderek önem kazanan Çocuklar İçin Felsefe yaklaşımları doğrultusunda 4-6 yaş grubundan 15-18 yaş grubuna kadar çocuk ve gençlerle yerel kültür elçilerini de içeren felsefe atölyeleri yapmak.
PROJENİN ADI : ÇOCUK OYUNCAĞI FELSEFE
AMAÇ VE KAPSAM: Günümüzde giderek önem kazanan Çocuklar İçin Felsefe
yaklaşımları doğrultusunda 4-6 yaş grubundan 15-18 yaş grubuna kadar çocuk ve gençlerle
yerel kültür elçilerini de içeren felsefe atölyeleri yapmak.
METOT :
1. Çocuk ve gençlerin Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından muayene ve
gerekirse tetkik süreciyle yorumlanarak öğrenme, gelişme güçlüğü riskleri açısından
değerlendirilmesi.
2. Çocuk ve gençler ile ailelerin Aile danışmanı tarafından değerlendirilerek olası
gelişim, zeka, kişilik sorunlarının aile ve çevreyle ilgisi bakımından yorumlanması.
3. Haftada bir gün 1 saat 4-5, 6-8, 9-11, 12-14, 15-18 yaş gruplarında 6-12 kişilik gruplar
halinde Çocuklar için felsefe yaklaşımının uygulanması. Proje kapsamındaki çocuk ve
gençlerin içinde yaşadığı kültüre yabancılaşma riski dikkate alınarak çalışmada yerel
kültür elçilerine de (Nasrettin Hoca, Hacivat-Karagöz, Yunus Emre, Mevlana, Pir
Sultan Abdal gibi) yer verilecektir. (Program içeriği ayrıntılı olarak mevcuttur.)
4. Proje kapsamındaki çocuk ve gençlerdeki değişimleri ayda bir ailelerle birlikte
değerlendirmek.
5. Üç ayda bir yapılması öngörülen kişilik, gelişim ve zeka testleriyle somut verilere
ulaşarak verileri alternatif eğitim kongreleri ve diğer bilimsel ortamlarda
değerlendirmek.
6. Program çıktılarının ilgili üniversitelerle işbirliği içinde (Kültür Üniversitesi, Maltepe
Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi)
rapor halinde ilgili bakanlıklara, çocuklar için felsefenin somut etkilerine binaen 4-6
yaştan itibaren eğitim sistemi içinde resmen yer alması önerisiyle sunulması.
HEDEF KİTLE :
a. Uğur Selçuk Güneşli Ltd. Şti.'nin girişimleri ile
ulaşılacak ilgili yaş grubundaki çocuk ve gençler ile aileleri.
b. Özel okullar
c. Meslek odaları ve tüzel kişilikli oluşumların personeli.